Gå til hoved indhold

Bevæg dig – en times motion om dagen

Alle i Gentofte skal bevæge sig en time om dagen.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et opgaveudvalgs anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan få flere til at bevæge sig. Bevæg dig hver dag, med andre og i byen.

Brigitta Rick, medlem af kommunalbestyrelsen (F) og formand for opgaveudvalget ’En times motion om dagen’ fortæller: 

De mange kompetencer i opgaveudvalget har været et godt grundlag for at identificere anbefalingerne til, hvor vi kan få flere til at bevæge sig mere. Bevægelse hele livet er vigtigt for ens trivsel. Fysisk aktivitet, idræt og motion skaber stærke fællesskaber og sociale relationer, overskud og energi til hverdagen. Ingen må være i tvivl om, at bevægelse og motion er en vigtig del af vores fysiske og psykiske velbefindende.  

Flere skal bevæge sig mere 

Gentofte Kommune har en vision om, at alle i Gentofte skal bevæge sig mindst en time om dagen. Nyere forskning viser, at personer, der har otte timers stillesiddende arbejde, skal bevæge sig én time om dagen, for at det har en sundhedsmæssig effekt. Lisbeth Blak-Lunddahl, medlem af opgaveudvalget ’En times motion om dagen’ fortæller: 

Samfundet er i stigende grad indrettet til inaktivitet. Det er en udfordring for os alle, fordi både vores krop og mentale tilstand er skabt til at være i bevægelse, både rent fysiologisk og i forhold til at skabe energi, smil og overskud i hverdagen. Når vi ikke bevæger os nok, øger vi risikoen for en lang række fysiske og mentale sygdomme, og vi mindsker antallet af gode leveår. Derfor er det så vigtigt, at vi alle bevæger os mindst en time om dagen og husker, at vi ikke kan sætte på konto - vi skal se det at bevæge os som en helt naturlig del af hverdagen. 

På den baggrund har opgaveudvalgets udarbejdet anbefalinger for, hvad kommunen kan gøre for at skabe gode rammer og motivere flere til at bevæge sig mere. Anbefalingerne består af tre pejlemærker:  

Bevæg dig - hver dag 

Gode bevægelsesvaner kan integreres i hverdagens aktiviteter. Det er meget nemmere end at kræve mere tid i en i forvejen travl kalender. Med enkle ændringer kan man gøre de aktiviteter, man allerede gør i løbet af dagen, mere aktive, fx gennem aktiv transport, rengøring, gåture med hunden og leg med børnene.  

Bevæg dig - med andre 

For mange er det sjovere at bevæge sig, når det er sammen med andre. Det kan være med til at holde motivationen oppe. Der findes mange forskellige motionstilbud i Gentofte Kommune, hvor man kan bevæge sig sammen med andre.  

Bevæg dig – i byen 

Flere og flere dyrker motion udendørs, og der er mange gode muligheder for at motion og bevægelse i byens rum. Man kan gå ture, løbe, cykle eller bruge de mange faciliteter i kommunen til at bevæge sig.  

Pejlemærkerne skal bruges til at prioritere kommunens indsatser fremover siger Lisbeth Blak-Lunddahl:  

Hvis vi skal motivere alle borgere til at bevæge sig mere, skal vi tænke bevægelse ind alle de steder, hvor man kan. Derfor skal vi også tænke foreningsliv, organisationer og den enkelte borger ind i løsningerne. Vi skal samarbejde bredt, tænke innovativt og afprøve nyt. 

Brigitta Rick fortsætter: 

Derfor skal indsatserne også løftes på tværs af Gentofte Kommune og blandt andet kobles til det nye opgaveudvalg Byens Rum, som er ved at udarbejde forslag til, hvordan rum i byen kan indrettes til fællesskaber og gode oplevelser. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde.  

I første omgang vil indsatserne have særligt fokus på unge, småbørnsforældre og seniorer, da mange bevæger sig for lidt i disse tre livsfaser.