Gå til hoved indhold

Hvordan kan vi handle for klimaet lokalt?

Tid

Kl. 19.00-19.45, 2. september 2022

Sted

Samtaleteltet

Beskrivelse

Gentoftes klimaplan 2050 har et mål om en 90 % reduktion af co2-udledning i Gentofte i 2030 i forhold til 2019 og et mål om klimaneutralitet i 2050.
Målene er ambitiøse og kan kun opnås med en gennemgribende grøn omstilling af vores energisystemer, transport- og forbrugsmønstre.
Klimaplanen er fælles for hele Gentofte og kræver stor indsats fra kommune, borgere, foreninger og virksomheder.

På Gentofte Mødes vil Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte, Klimabevægelsen i Gentofte, Cyklistforbundet i Gentofte, SF i Gentofte sammen med Enhedslisten i Gentofte sætte fokus på borgernes muligheder for at bidrage til den grønne omstilling, hvilke barrierer, der er for aktiv klimahandling, samt hvorledes Gentofte kommune kan understøtte borgernes handlemuligheder.

Mød blandt andet Bodil Stenvig fra Klimabevægelsen i Gentofte, Jacob Munk fra Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet og repræsentanter fra SF Gentofte og Enhedslisten i Gentofte.

Deltagere:

  • Bodil Stenvig fra Klimabevægelsen i Gentofte
  • Jacob Munk fra Danmarks Naturfredningsforening
  • Roger Christensen fra Cyklistforbundet
  • Jonas Niemann (SF)
  • Johan Nielsen (Ø)

Læs mere om Klimabevægelsen på klimabevaegelsen.dk

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte på gentofte.dn.dk

Læs mere om Enhedslisten i Gentofte på gentofte.enhedslisten.dk

Læs mere om SF i Gentofte på   sf.dk/partiforeninger/sf-gentofte/
Læs om Gentofte Kommunes klimaplan på gentofteklimaplan.dk