Gå til hoved indhold

Gentofte Mødes - for arrangører

Vil du være med til at skabe Gentofte Mødes?

Om Gentofte Mødes

Sæt jeres dagsorden på Gentofte Mødes

I kan være med til at arrangere en debat, en samtale eller en anden aktivitet på Gentofte Mødes om et emne, der betyder noget for jer. Det kan fx være en samtale om bæredygtighed eller en debat om hvordan får vi flere medlemmer i vores foreninger. Ordet er jeres!

Gentofte Mødes er en-dagsfestival for demokrati og samtale, hvor vi mødes på tværs og taler sammen om det, der rører sig i vores kommune, drøfte vigtige konkrete emner på nye måder, der styrker vores lokale demokrati og giver os lyst til at engagere os.

Gentofte Mødes 23 afholdes lørdag den 16. september 2023 fra kl. 10-15.00  i Byens Hus. 

Gentofte Mødes 2023 skabes af Gentofte Kommune sammen med frivillige i Byens Hus, Villabyerne som og alle jer, der har lyst til at være med.

Hvis I vil være med

Hvis I vil være med til at arrangere en aktivitet eller debat på Gentofte Mødes 2023, så kontakt tovholder Mette Svendsen Helmer inden den 1. juni 2023 på telefon: 51200045 eller på mail: mesv@gentofte.dk   

Hvilke debatter, samtaler eller aktiviteter?

Gentofte Mødes har fokus på dialogen mellem mennesker. Samtaler, debatter og andre aktiviteter på Gentofte Mødes skal:

  • handle om konkrete og lokale emner, men må naturligvis meget gerne have et national udsyn
  • gøre os klogere på både fakta og holdninger
  • have forskellige formater fx klassiske debatter, faglige oplæg, drøftelser eller kreative workshops
  • involvere publikum fx ved hjælpe af spørgsmål, afstemninger eller anden form for samtale, og som tommelfingerregel skal dialogen udgøre minimum 1/3 del af den samlede tid


Hvilke mødesteder?

Gentofte Mødes består af forskellige mødesteder med forskellige debatter, samtaler og kreative værksteder. Dialogteltet og samtaleteltet vil primært blive brugt til debatter, som max må vare 45 minutter. Derudover vil der være en markedsplads med pavilloner, som kan bruges til andre aktiviteter, som varer længere tid samt et område til kreative værksteder

  • Dialogteltet har plads til ca. 40-60 gæster. Teltet er placeret udenfor i gården foran Byens Hus.
  • Samtaleteltet: Samtaleteltet har plads til ca. 20-30 gæster. Teltet er placeret udenfor i gården foran Byens Hus.
  • Markedspladsen: Markedspladsen består af 6-8 pavilloner. Pladsen ligger foran Byens Hus.
  • Øvrige mødesteder: Der er forskellige lokaler i Byens Hus, der også kan bruges til aktiviteter.


Det er gratis at deltage. Og vi hjælper med kommunikation, mødested, scene og giver sparring, hvis I har brug for det. 

Brug denne skabelon for at melde aktiviteter ind til Gentofte Mødes

4 gode råd til dig der vil arrangere en debat på Gentofte Mødes 

Se foreløbige oversigt over festivals pladsen