Gå til hoved indhold

Gentofte Mødes - for arrangører

Vil du være med til at skabe Gentofte Mødes?

Om Gentofte Mødes

Gentofte Mødes er en-dagsfestival for demokrati og samtale, hvor vi mødes på tværs og taler sammen om det, der rører sig i vores kommune, drøfte vigtige konkrete emner på nye måder, der styrker vores lokale demokrati og giver os lyst til at engagere os.

Gentofte Mødes 2022 skabes af Gentofte Kommune sammen med frivillige i Byens Hus, Villabyerne som mediepartner og alle jer, der har lyst til at være med. I kan også være med til at arrangere en debat, en samtale eller en anden aktivitet på Gentofte Mødes. Det kan fx være en samtale om bæredygtighed eller en debat om hvordan får vi flere medlemmer i vores foreninger. Ordet er jeres!

Hvis I vil være med

Hvis I vil være med til at arrangere en aktivitet eller debat på Gentofte Mødes 2022, så kontakt tovholder Mette Svendsen Helmer inden den 15. august 2022 på telefon: 51200045 eller på mail: mesv@gentofte.dk   

Hvilke debatter, samtaler eller aktiviteter?

Gentofte Mødes har fokus på dialogen mellem mennesker. Samtaler, debatter og andre aktiviteter på Gentofte Mødes skal:

  • handle om konkrete og lokale emner, men må naturligvis meget gerne have et national udsyn
  • gøre os klogere på både fakta og holdninger
  • have forskellige formater fx klassiske debatter, faglige oplæg, drøftelser eller kreative workshops
  • involvere publikum fx ved hjælpe af spørgsmål, afstemninger eller anden form for samtale, og som tommelfingerregel skal dialogen udgøre minimum 1/3 del af den samlede tid


Hvilke mødesteder?

Gentofte Mødes består af forskellige mødesteder med forskellige debatter, samtaler og kreative værksteder. Byens scene, dialogteltet og samtaleteltet vil primært blive brugt til debatter, som max må vare 45 minutter. Derudover vil der være en markedsplads med pavilloner, som kan bruges til andre aktiviteter, som varer længere tid.

  • Byens scene: Byens scene har plads til ca. 100 siddende gæster. Scenen er placeret i stueetagen i Byens Hus.
  • Dialogteltet: Dialogteltet har plads til ca. 40-60 gæster. Teltet er placeret i gården foran Byens Hus.
  • Samtaleteltet: Samtaleteltet har plads til ca. 20-30 gæster. Teltet er placeret i gården foran Byens Hus.
  • Markedspladsen: Markedspladsen består af 6-8 pavilloner. Pladsen ligger foran Byens Hus.
  • Øvrige mødesteder: Der er forskellige lokaler i Byens Hus, der også kan bruges til aktiviteter.


I er selv ansvarlige for at holde jeres arrangement på Gentofte Mødes, men vi hjælper med kommunikation, mødested, scene og giver sparring, hvis I har brug for det.

Brug denne skabelon for at melde aktiviteter ind til Gentofte Mødes

4 gode råd til dig der vil arrangere en debat på Gentofte Mødes 

Se sidste års program for inspiration