Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Stolpehøjene

Miljøstyrelsen har den 16. november 2022 truffet afgørelse om reduktion af fortidsmindelinjerne, der afkastes af Stolpehøjene i Vangede.

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 430 for Mesterlodden ansøgte Gentofte Kommune Miljøstyrelsen om en reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjerne, der afkastes af Stolpehøjene, hvor linjerne overlapper lokalplanområdet.

Miljøstyrelsen har den 16. november 2022 truffet afgørelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69 (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022) om at reducere fortidsmindebeskyttelseslinjen i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ansøgning.

Afgørelsen betyder, at for ejendommene med matrikelnumre 8bq, 8bv, 8cd og 8cq, alle Vangede, vil fortidsmindebeskyttelseslinjen fremadrettet udelukkende være gældende for de 2,5 meter nærmest Sognevej.

Se hele Miljøstyrelsens afgørelse

Se Lokalplan 430

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).

Yderligere information

For mere information kan du kontakte cand. arch. Jonas B. Fuchs på jbf@gentofte.dk
eller på telefon 39 98 37 15.