Gå til hoved indhold

Reduktion af åbeskyttelseslinjen ved Gentofterenden langs Tuborg Haveby

Miljøstyrelsen har reduceret åbeskyttelseslinjen ved Gentofterenden i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 442 for Tuborg Haveby

Afgørelse

Miljøstyrelsen har den 2. maj 2023, efter ansøgning fra Gentofte Kommune, reduceret åbeskyttelseslinjen langs Gentofterenden. Reduktionen er foretaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 442 for Tuborg Haveby.

Reduktionen betyder, at kolonihaveforeningen Tuborg Haveby samt ejendommene langs Ellegårdsvænge 2-28 ikke længere er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

Reduktionen bortfalder, hvis Lokalplan 442 ophæves eller ændres væsentligt.

Afgørelsen erstatter Miljøstyrelsens afgørelse af 26. april 2023, hvori det fremgik, at linjen blev reduceret til 10 m fra renden. Da reduktionens afstand til renden varierer, er det i den opdaterede afgørelse præciseret, at reduktionen svarer til ”omkring” 10 m.

Se miljøstyrelsens afgørelse

Klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt senest 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88 stk. 1 i naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022).