Gå til hoved indhold

Lokalplan 443 for ny tennishal ved HIK og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 443 for ny tennishal ved HIK og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til offentlige formål, idrætsformål. Planen giver mulighed for, at der kan opføres en ny og permanent hal med en placering, hvor den midlertidige boblehal lå.

Kommuneplantillægget fastsætter, at matrikel 18cx Gentofte kan anvendes til idrætsformål, og at der ikke skal udlægges opholdsareal på matriklen.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 25. september 2023 enstemmigt vedtaget Lokalplan 443 for ny tennishal ved HIK og tillæg 7 til Kommuneplan 2021.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 28. september 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger