Gå til hoved indhold

Lokalplan 442 for Tuborg Haveby

Vedtagelse af Lokalplan 442 for Tuborg Haveby

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets anvendelse til kolonihave med enkelte helårsboliger og fastsætte ensartede bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 27. marts 2023 enstemmigt vedtaget Lokalplan 442 for Tuborg Haveby.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 30. marts 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger