Gå til hoved indhold

Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021

Lokalplanen udlægger et byggefelt og giver mulighed for at nedrive det eksisterende hus samt mulighed for opførelse af en ny bolig i form af en villa i 2 etager i maksimalt 7,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Forslaget til Tillæg 6 skal give mulighed for, at ejendommen på Vangede Bygade 52 kan nedrives ved at den udtages fra Kommuneplan 2021, hvor den er udpeget som bevaringsværdig.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 27. marts 2023 med 14 stemmer (C, V og B (Marie Brixtofte)) for, 4 (F, A og B (Kristine Kryger) undlod at stemme og 1 (Ø) stemmer imod vedtaget Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og tillæg 6 til Kommuneplan 2021.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 30. marts 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger