Gå til hoved indhold

Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

Vedtagelse af Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

Lokalplan 438 fastlægger bindende bestemmelser for placering og begrønning af sekundære bebyggelser langs/i skel mod vej, således at bestemmelserne både får virkning på områder, der er omfattet af tidligere vedtagne lokalplaner og områder, der ikke er omfattet af bebyggelsesregulerende lokalplaner.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. oktober 2023 med 17 stemmer (C, A, B, F og Ø ) for og 2 stemmer (V) imod vedtaget Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger.

Der foreligger stemmeforklaring fra V.

I forbindelse med vedtagelsen af planen er der foretaget enkelte ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Således er den maksimal tilladte længde på nyopførte sekundære bygninger ændret fra 6 meter til 7 meter.

Desuden er enkelte ejendomme fjernet fra den endelige lokalplans afgrænsning. Det drejer sig om ejendomme omfattet af Lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen, beliggende nord for Mosegårdsvej og ejendomme omfattet af Lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 2. november 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger