Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave og tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave og tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Lokalplanen muliggør, at en række af slotshavens bygninger kan anvendes til liberalt erhverv og kultur. Derudover muliggør planen, at Charlottenlund Slot, Ishuset og Vaskehuset udover liberalt erhverv og kultur også kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv i form af arrangementer.

Publikumsorienteret serviceerhverv i form af arrangementer er ikke i overensstemmelse med det anførte i kommuneplanerammen. Der er derfor udarbejdet Tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 26. september 2022 vedtaget Lokalplan 436 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 29. september 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger