Gå til hoved indhold

Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 samt miljørapport og sammenfattende redegørelse.

Formålet med lokalplanen er at omdanne erhvervsområdet, der i dag har en autoforhandler samt værksted, til et boligområde med mulighed for opførelse af 12-13 nye boliger i 2-3 etager med tilhørende parkeringskælder.

Lokalplanen fastholder en maksimal bebyggelsesprocent på 80 og sætter en maksimal bebyggelseshøjde på 12 m.

Tillæg 5 giver mulighed for, at ejendommen på Hyldegårdsvej 53 kan ændres fra erhvervsområde til boligområde.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2023 med 17 stemmer (C, B, A (Søren B. Heisel)), F og V) for og 1 (Ø) stemme imod vedtaget Lokalplan 434, Tillæg 5 til Kommuneplan 2021, miljørapport og sammenfattende redegørelse.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven og miljøvurderingsloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 1. juni 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger