Gå til hoved indhold

Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14

Vedtagelse af Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive det eksisterende autoværksted og opføre 3 nye boliger på grunden.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2022 med 17 stemmer (C, A, B og V) for og 2 stemmer (F og Ø) i mod vedtaget Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 2. juni 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger