Gå til hoved indhold

Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11

Vedtagelse af Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne en villa i 1 etage med fladt tag til en villa i 2 ½ etager med skråtag.

Formålet er endvidere, at udformning og placering af ny bebyggelse, eller ombygning af den eksisterende bebyggelse, indgår i en helhed med den eksisterende omkringliggende bebyggelse og med hensyntagen til områdets omgivelser.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 28. marts 2022 enstemmigt vedtaget Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11.

Morten Løkkegaard (V) deltog ikke i sagsbehandlingen og afgørelse på grund af inhabilitet.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 28. marts 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger