Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Nyt plangrundlag for erhvervsområdet Mesterlodden

Vedtagelse af Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 Kommuneplan 2021

Formålet med planforslagene er at skabe et nutidigt plangrundlag for området.

Planforslagene fastsætter blandt andet en bebyggelsesprocent på 80 og en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter. Områdets anvendelse er fortsat erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 med 12 stemmer (C) for og 6 (B, A, F, og Ø) stemmer imod vedtaget Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021.

Der foreligger stemmeforklaringer fra B, F og Ø.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 3. november 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger