Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Vedtagelse af Lokalplan 428 for Kildeskovshallen samt miljørapport og sammenfattende redegørelse

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen også kunne anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

Den nye bygning til svømmehalsformål skal placeres i det nordvestlige hjørne af området Kildeskoven. Bygningen skal opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig bebyggelse i området.

Se bilag til miljørapporten

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 med 14 stemmer (C og A) for  og 4 stemmer (B, F og Ø) imod vedtaget Lokalplan 428 for Kildeskovshallen, miljørapport og sammenfattende redegørelse. 

Der foreligger stemmeforklaringer B, F og Ø.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven og miljøvurderingsloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 3. november 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger