Gå til hoved indhold

Vedtagelse af Lokalplan 428 for Kildeskovshallen samt miljørapport og sammenfattende redegørelse

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen også kunne anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

Den nye bygning til svømmehalsformål skal placeres i det nordvestlige hjørne af området Kildeskoven. Bygningen skal opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig bebyggelse i området.

Se bilag til miljørapporten

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 med 14 stemmer (C og A) for  og 4 stemmer (B, F og Ø) imod vedtaget Lokalplan 428 for Kildeskovshallen, miljørapport og sammenfattende redegørelse. 

Der foreligger stemmeforklaringer B, F og Ø.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven og miljøvurderingsloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 3. november 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger