Gå til hoved indhold

Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse til helårsbeboelse med en blanding af etageboliger og villaer.

Derudover vil lokalplanforslaget gøre det muligt at omdanne ejendommen Sauntesvej 13 fra erhverv til boligformål.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 med 17 stemmer for (C, A, B og F) og 1 stemme imod (Ø) vedtaget lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 og tillæg 3 til Kommuneplan 2021.

Der foreligger stemmeforklaring fra Ø.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 3. november 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger