Gå til hoved indhold

Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By

Vedtagelse af Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By

Formålet med lokalplanen er at sikre og bevare de eksisterende stråtage i Skovshoved By.

Stråtage er en gammel tagtype, der udover at være udført i miljøvenlige materialer, er meget karaktergivende. Dette er med til at sikre en særlig æstetik og atmosfære, som er med til at fortælle historien om og understøtte bymiljøet i Skovshoved By.

Lokalplanen udgør et supplement til gældende planer for området.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2022 enstemmigt vedtaget Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 23. juni 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger