Gå til hoved indhold

Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Vedtagelse af Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 samt miljørapport og sammenfattende redegørelse

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen for hele området til boliger, helårsbeboelse. Det er desuden lokalplanens formål at sikre, at fremtidigt byggeri tilpasses områdets karakter og at muliggøre opførelse af 5 villaer.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 med 16 stemmer (C, A og B) for og 2 stemmer (F og Ø) imod  vedtaget lokalplan 416 for Broholms Allé 7a og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021, miljørapport og sammenfattende redegørelse.

Der foreligger stemmeforklaringer fra F og Ø.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven og miljøvurderingsloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 3. november 2022.

Læs om lokalplanens retsvirkninger