Gå til hoved indhold

Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Vedtagelse af Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Lokalplanen er dels udarbejdet for at præcisere og opdatere bebyggelsesregulerende bestemmelser for sekundære bygninger samt for at udvalgte ejendomme på Klampenborgvej maksimalt kan opføres i 1 etage af landskabsarkitektoniske hensyn omkring en sø.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2023 enstemmigt vedtaget Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 2. februar 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger