Gå til hoved indhold

Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark

Vedtagelse af Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark

Formålet med lokalplanforslaget er at fastholde området som et attraktivt villa- og etagebebyggelsesområde med helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bebyggelse og træer.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 28. august 2023 enstemmigt vedtaget Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark endeligt med de foreslåede ændringer.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Lokalplanen har retlig gyldighed fra den 31. august 2023.

Læs om lokalplanens retsvirkninger