Gå til hoved indhold

Jægersborg Allé 1D, 2920 Charlottenlund, matr.nr. 1a Charlottenlund, Bilharziosebygningen - Bekendtgørelse om kommunens afgørelse.

Kommunens afgørelse om dispensation fra lokalplan 401 for anvendelse af ejendommen, Jægersborg Allé 1D, til midlertidigt opholdssted for nyankomne flygtninge, bekendtgøres offentligt i perioden fra den 27. juli 2022 til den 24. august 2022.

Gentofte Kommune har besluttet at anvende Bilharziosebygningen som midlertidigt opholdssted for nyankomne flygtninge i op til 5 år.

Bilharziosebygningen i Charlottenlund Slotshave, Jægersborg Allé 1 D, er omfattet af Lokalplan 401 Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave, der fastlægger, at Bilharziosebygningen kun må anvendes til helårsboliger i form af ungdoms- og kollegieboliger. Bygningen er markeret med ’B’ i kortbilaget.

Det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 401, § 3.2 om, at bygningerne markeret med B på kortet må kun anvendes til helårsboliger i form af ungdoms- og kollegieboliger.

Gentofte Kommune, Plan og Byg har den 27. juli 2022 givet dispensation til den ansøgte midlertidige anvendelse.

Der lagt vægt på i afgørelsen, at en midlertidig benyttelse af ejendommen til beboelse i form af opholdssted for nyankomne flygtninge er nødvendigt for at løfte en del af den samfundsmæssig opgave, der er afstedkommet af de aktuelle forhold i Ukraine.

Afgørelsen offentlig bekendtgøres hermed, iht. planlovens § 5 u, stk. 8.

Kontaktperson:

Chef for Plan og Byg Michael Holst – telefon 39983114, e-mail: plan-byg@gentofte.dk

Arkitekt Trine Fischer Stokholm – telefon 39983712, e-mail: plan-byg@gentofte.dk