Gå til hoved indhold

Nyt regulativ for husholdningsaffald sendes i høring

Gentofte Kommune ønsker at indføre en ny ordning for separat indsamling af mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Ordningen vil indebære, at mad- og drikkekartoner skal indsamles sammen med plasten i de nuværende beholdere til plastaffald. Høringsfristen er 30.september 2022.

Beslutning

Regulativet er udarbejdet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2022, om fra årsskiftet at indføre en ny ordning for separat indsamling af mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Mad og drikkekartoner skal i Gentofte indsamles sammen med plasten i de nuværende beholdere til plastaffald.

Høringsfrist 30. september 2022

Alle borgere i Gentofte Kommune har mulighed for at kommentere forslaget til ændring af regulativet i høringsperioden. Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 30. september 2022.

Der er foretaget ændringer i §§ 15 og 16 i forslaget til Regulativ for husholdningsaffald.

Du kan indgive høringssvar ved at sende en mail til Affald og Genbrug: 

renovation@gentofte.dk

Der skal stå ’høringssvar’ i emnefeltet.

 

Læs forslaget til regulativet

Læs og print en pdf med regulativet

Du kan også få regulativet tilsendt med posten ved at skrive til Affald og Genbrug 

Kontaktperson: Rune Møller – Affald og Genbrug.

Telefon: 30 54 89 04

E-mail: renovation@gentofte.dk