Gå til hoved indhold

Nyt regulativ for erhvervsaffald

Nyt regulativ for erhvervsaffald sendes i høring i perioden fra den 14. september til den 15. oktober 2023

Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald

Gentofte Kommunes nye erhvervsordning, som træder i kraft den 1. januar 2024, skal indarbejdes i kommunens regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs om den nye erhvervsordning


Beslutning

Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte den 28. august 2023, at kommunes regulativ for erhvervsaffald annonceres i offentlig høring på hjemmesiden i 4 uger. 

Læs forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald.

Indsend bemærkninger

Har du bemærkninger til det reviderede regulativ for erhvervsaffald, kan de indsendes senest den 15. oktober 2023 via mail til Affald og Genbrug.

renovation@gentofte.dk.

Vil du skrive til Kommunalbestyrelsen, finder du kontaktoplysninger her på hjemmesiden

Find kommunalbestyrelsens kontaktoplysninger 

 

Hvad er et regulativ for erhvervsaffald

Alle kommuner skal have et regulativ for erhvervsaffald. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet. Det er frivilligt for virksomheder, om de vil deltage i erhvervsordningen. Regulativet gør også, at man som borger eller virksomhed kan orientere sig om, hvilke lokale regler, der gælder på affaldsområdet.

Ændringer i regulativ for erhvervsaffald

Indarbejdelsen af Gentofte Kommunes nye erhvervsordning har medført følgende tilretninger af regulativ for erhvervsaffald:

  • Energistyrelsen anbefaler, at der i erhvervsaffaldsregulativet indskrives en ny paragraf, med henvisning til de ordninger, der i husholdningsaffaldsregulativet tilbydes virksomhederne. Derfor er der i regulativet indskrevet en ny § 18 (Ordning for affald egnet til materialenyttiggørelse):

”Ordningerne i §§ 10-16, §§ 18-19 og 27 i Gentofte Kommunes regulativ for husholdningsaffald tilbydes desuden virksomheder med en affaldsproduktion, der i art og mængde svarer til en husholdnings.”
Da Gentofte Kommunes erhvervsaffaldsregulativ er over 10 år gammelt, har det været nødvendigt med en generel opdatering af regulativteksten for § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald” samt for § 13 ”Ordning for klinisk risikoaffald”.

Kontaktperson

Kontakt projektleder Søren Freil

snf@gentofte.dk.