Gå til hoved indhold

Forslag til lokalplan 430 for Mesterlodden

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 3. februar til den 31. marts 2022. Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 23. juni 2022 til og med den 18. august 2022.

Formålet med lokalplanforslaget er at skabe et nutidigt plangrundlag for området.

Planforslaget fastsætter blandt andet en bebyggelsesprocent på 80 og en maksimal bebyggelseshøjde på 12 m. Områdets anvendelse er fortsat erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 20. juni 2022 enstemmigt vedtaget at udsende forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden i ny høring på 8 uger, idet § 8.2 i lokalplanforslaget formuleres således:

”Der udlægges beplantningsbælter med en bredde på 2,5 m langs Gammelmosen, Motorring 3, Nybrovej, Sognevej, Palle Simonsens Vej og matr.nr. 8bk, Vangede, som vist på kortet.

I beplantningsbælterne skal der etableres en sammenhængende beplantning i form af buske, hækplanter eller lignende med en bredde på minimum 0,8 m og en højde på minimum 1,8 m.

Beplantningsbælterne kan mod lokalplanområdets afgrænsning begrænses af et trådhegn med en højde på maksimalt 1 m.

Der kan ikke etableres yderligere fast hegning i beplantningsbælterne.

Levende hegn må ikke plantes nærmere vejskel end 0,4 m.”

Høringsfrist den 18. august 2022

Har du bemærkninger til forslaget kan de indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her”, som du finder i højre side i den digitale plan.

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget.

Midlertidige retsvirkninger

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 3. februar 2022, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest indtil den 3. februar 2023.

Læs om de midlertidige retsvirkninger

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs  – Telefon direkte 39 98 37 15.