Gå til hoved indhold

Projekt for ny bebyggelse på Baunegårdsvej 8

Der har været afholdt indledende borgermøde mandag den 16. august 2021 på Gentofte Rådhus, hvor projektet blev præsenteret.

Borgermødet blev afholdt som fysisk møde samt som live-stream på Facebook.

Der deltog ca. 20 borgere på det fysiske møde. På mødet blev projektet drøftet og alle bemærkninger bliver taget med i det videre arbejde.

Projektet i korte træk

YX Gentofte A/S ønsker at opføre et etageboligbyggeri på ejendommene matrikel 12d og 12i, Gentofte, Baunegårdsvej 8, 2920 Gentofte og har i den forbindelse anmodet Gentofte Kommune om at ændre anvendelse af ejendommene Baunegårdsvej 8, 2920 Gentofte fra tankstation til etageboligbebyggelse. Ønsket er, at den nye bebyggelse skal opføres i 5 etager indrettet med 13 boliger. Den nye bebyggelse vil blive placeret, så indblik og skyggevirkninger mod omkringliggende boliger minimeres.

Ejendommen er omfattet af 212 for Gentofte Bydelscenter. Lokalplanen kræver, at der udarbejdes et forslag til ny lokalplan ved opførelse af ny bebyggelse.

Se præsentationen af projektet for ny bebyggelse på Baunegårdsvej 8 med diverse illustrationer.

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher– Telefon direkte 39 98 31 06.