Gå til hoved indhold

Borgermøde om Novo Nordisk Fondens visioner for et nyt hovedkontor ved Tuborg Syd

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk Fonden med ønske om opførelse af et nyt hovedkontor ved Tuborg Syd

Der inviteres i den anledning til borgermøde, tirsdag den 14. november 2023 kl. 19:00 på Gentofte Rådhus, i Rådhushallen, hvor Novo Nordisk Fonden og fondens rådgivere vil præsentere visionerne og projektideen for et nyt hovedkontor.
Der er også mulighed for digital deltagelse i borgermødet – se afsnittet ”Digital deltagelse”.

Borgermødet afholdes med henblik på at indhente synspunkter forinden Byplanudvalget tager stilling i sagen.

Hvis projektet skal realiseres, vil der først skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og et forslag til lokalplan, som skal i offentlig høring.

Tilmelding til borgermødet

For deltagelse i mødet i Rådhushallen kræves tilmelding.

Tilmelding til borgermødet skal foretages her

Digital deltagelse

Du kan deltage i borgermødet digitalt via Gentofte Kommunes Facebookside. Mødet transmitteres live på sidens væg.

Deltag via Gentofte Kommunes Facebookside

Digital deltagelse forudsætter ikke tilmelding.

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog – Telefon direkte: 39 98 31 08  eller kontakt annf@gentofte.dk