Gå til hoved indhold

Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune

Vedtagelse af Kommuneplan 2021

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 30. august 2021 vedtaget Kommuneplan 2021. Her stemte 18 (C, A, V, B, F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling, herunder for arealanvendelse og bebyggelse.

Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan, som er kommunens strategiske styringsværktøj.

Klagevejledning

Læs om klagevejledning i forhold til planloven

Retsvirkninger

Kommuneplan 2021 har retlig gyldighed fra den 20. september 2021. 

Ifølge planlovens § 12, stk. 3, kan kommunen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.