Gå til hoved indhold

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre

Vi bliver flere ældre, udgifterne til borgere over 65 år stiger og rekrutteringen til social-og sundhedsfaget er faldende. Hvordan kan vi fortsat tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser

Om opgaveudvalget

Dette opgaveudvalg skal give anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune.

Den demografiske prognose forudsiger, at der kommer flere og flere ældre. Ifølge Kommunernes Landsforening, vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 65 år være øget med hele 42 procent i 2030.

I Gentofte Kommune vil specielt antallet af borgere over 85 år stige markant fra 2023. Det stiller særlige krav og forventninger til kommunens tilbud og faciliteter, herunder behandling, genoptræning, rehabilitering, pleje og omsorg, herunder hjemmehjælp. Der forventes også en større efterspørgsel på ældre- og plejeboliger.

Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart på pension. Det betyder, at Gentofte Kommune står over for store udfordringer i forhold til at kunne rekruttere medarbejdere til ældreområdet.

Danskerne lever længere og er sundere end for nogle generationer siden. Holdningen til at blive gammel og til, hvornår man føler sig gammel, er også under forandring. Fremtidens ældre kan have andre tanker om og ønsker til velfærdsløsninger end de tanker og ønsker, som den nuværende generation af ældre har.

Ældre er forskellige - ligesom alderdom kan opleves forskelligt. Mange kan se frem til en alderdom med høj aktivitet og oplevelser med familie, venner og et stort engagement i det lokale foreningsliv. Andre kan blive ramt af sygdom tidligt og har måske ikke et netværk at trække på.

Opgaveudvalget skal fokusere på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse og aktivering. Hjemmet skal være udgangspunktet for det gode og værdige ældreliv, og den kommunale hjælp skal være der, når der er brug for den.

Sparring med nuværende og kommende ældre er afgørende for, at vi sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan Gentofte Kommune fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. Du finder det længere nede på siden.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar