Gå til hoved indhold

Affaldsplan 2014-2024

Kommunens Affaldsplan 2014-2024 har fokus på indsamling og håndtering af husholdningernes, virksomhedernes og kommunens affald.

Affald = Ressourcer

Affald = Ressourcer er visionen i affaldsplanen. I arbejdet med at indfri visionen opstiller kommunen tre overordnede mål:

Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet.
Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet.
Mål 3: Kommunikation der skaber handling.

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat for affaldsområdet de kommende år.

Affaldsplanen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

Hovedrapport

Gentofte Kommunes mål og planlægning findes i rapporten:

Affaldsplan 2014-2024 (hovedrapport)

Bilag 

Kortlægning og prognose for affaldsmængderne præsenteres i en selvstændig rapport med tre bilag:

Kortlægning & Prognose (bilag 1 til hovedrapport)
Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg (bilag 1 til kortlægning og prognose)
Prognose af affaldsmængder (bilag 2 til kortlægning og prognose)
Deponerings-, Sorterings- og Behandlingsanlæg (bilag 3 til kortlægning og prognose).

Stil spørgsmål til affaldsplanen

Spørgsmål til affaldsplanen kan rettes til Affald og Genbrug:

Tlf. 39 98 81 00
E-mail renovation@gentofte.dk