Gå til hoved indhold

Budget 2021

Budgetaftalen for 2021 blev vedtaget af et bredt flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. oktober 2020.

Om budget 2021

Budgettet for 2021 (Gentofte-Plan) blev vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 15. oktober 2020.

Bag det to-årige budget står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti - et bredt flertal på 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler siden 2015, og har fokus på en robust økonomi og høj service. I budgetaftalen er det fastslået, at Gentofte fortsat skal arbejde helhedsorienteret og nytænkende med afsæt i en effektiv, veldreven kommune, der har lavest mulig beskatning.

Budget præget af udligningsregning

Budgettet er præget af Folketingets nye udligningsaftale, som har den konsekvens, at skatterne for første gang i 11 år stiger i Gentofte Kommune. Udligningsregningen betyder, at Gentofteborgerne skal betale over 500 millioner kr. mere om året end de årlige over 3 milliarder, der betales i forvejen.

Derfor hæves kommuneskatten til 23,63 % i 2021 og – som konsekvens af udligningsreformen – til 24,00 % i 2022, 24,17 % i 2023, 24,34 % i 2024 og 24,56 % i 2025.

Skattestigningen er nødvendig for at sikre, at ingen borgere skal opleve serviceforringelser de kommende år.
Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at sikre at skattestigningen hos borgerne ikke bliver endnu større ønsker Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært administrative funktioner.

Læs de forskellig dokumenter, ændringsforslag og taler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet herunder.

Læs budgettet

Gentofte-Plan rummer blandt andet Gentofte Kommunes budget for 2021.

Læs Gentofte-Plan 2021 (e-paper)

Læs Gentofte-Plan 2021 Økonomisk oversigt (pdf)

Se forslag til Gentofte-Plan 2021 2. behandling (pdf)

Se talhæftet til Gentofte-Plan 2021 2. behandling (pdf)

Ændringsforslag

Ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti (pdf)

Ændringsforslag fremsat af Enhedslisten (pdf)

Partiernes taler ved 2. behandlingen

Læs borgmester Hans Tofts tale og skriftlige beretning ved 2. behandlingen af Budget 2021 (pdf)

Læs Socialdemokraternes tale ved 2. behandling af Budget 2021 (pdf)

Læs Radikale Venstres tale ved 2. behandlingen af Budget 2021 (pdf)

Læs Enhedslistens tale ved 2. behandlingen af Budget 2021 (pdf)

Læs Socialistisk Folkepartis tale ved 2. behandlingen af Budget 2021 (pdf)

Læs Venstres tale ved 2. behandlingen af Budget 2021 (pdf)