Gå til hoved indhold

Budget 2018

Læs om vedtagelsen af budget 2018. Læs også partiernes ændringsforslag samt taler fra 2. behandlingen.

Om budget 2018

Den 10. oktober 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen med et bredt flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale Venstre en toårig aftale, Borgernes Gentofte, om budgettet for 2017 og 2018.

Budget for 2018 blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017. – for ottende år i træk med et bredt flertal. Budgettet har særligt fokus på, at skatterne holdes i ro og på fortsat at sikre en robust økonomi.

Fortsat robust økonomi

Den økonomiske politik skal fortsat være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin, da dette er en forudsætning for, at kommunen også i fremtiden kan tilbyde høj service.

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2018 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift. Blandt andet ved at forfølge nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med borgere, virksomheder og andre kommuner.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2016 indgået mellem regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Læs Gentofte-Plan 2018

Læs økonomioversigterne (talhæftet) til Gentofte-Plan 2018

Læs status for Budgetaftale 2017-2018

Læs budgetaftale 2017-2018

Partiernes ændringsforslag til Budget 2018

Læs Enhedslistens ændringsforslag til Budget 2018

Læs Nye Borgerliges ændringsforslag til Budget 2018

Taler og beretning ved 2. behandling af Budget 2018

Læs borgmester Hans Tofts tale og skriftlige beretning ved 2. behandling af Budget 2018

Læs Nye Borgerliges tale ved 2. behandling af Budget 2018

Læs Enhedslistens tale ved 2. behandling af Budget 2018