Gå til hoved indhold

Budget 2023

Budgettet beskriver kommunens opgaver, udgifter og indtægter og vedtages af Kommunalbestyrelsen hvert år i oktober.

Om budgettet

I kommunens budget kan du læse om kommunens økonomi fordelt på forskellige aktiviteter og områder, som f.eks. skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Økonomien er knyttet til de mål og den service, der skal leveres ifølge 'Gentofte-Planen' for det pågældende år.

Budgettet for 2023 har særlig vægt på klima, unges trivsel og attraktiv arbejdsplads.

Neden for finder du links til relevante budgetdokumenter samt en beskrivelse af budgettet i tal.

Relevante links og dokumenter

Hvad bruges pengene til?

Beløbene i diagrammerne er angivet i millioner. 

Lagkagediagram: 4132 udligning til andre kommuner, 202 forøgelse af kassebeholdningen, 270 anlæg (skattefinansieret), 178 bygninger, 165 kultur, fritid og unge, 167 veje, miljø mv., 437 borgere med handicap, psykisk syge mv., 558 administration, beredskabet mv., 592 dagtilbud for børn og forebyggelse, 571 sociale ydelser, 782 skoler, 1269 forebyggelse, rehabilitering og pleje af ældre.
Lagkagediagram: 63% af indkomstskatten går til udligning

Hvor kommer pengene fra?

Beløbene i diagrammet er angivet i millioner. 

Lagkagediagram: 691 fra ejendomsskat, 883 øvrige skatter, 227 forsyning og lån mv., 972 bloktilskud og diverse tilskud mv., 6.550 indkomstskat (24%)

 

Hvorfor stiger skatten i Gentofte?

Et flertal i Folketinget vedtog i 2020 en udligningsreform, som pålægger borgerne i Gentofte at betale 500 mio. kr. ekstra om året i udligning, hvilket er mere end det, det koster at drive samtlige af alle kommunens 12 skoler og skolefritidsordninger. Eller 13 pct. af kommunens totale serviceudgifter.

Gentofte Kommunes tab som følge af den nye udligningslov indfases over fem år. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020, at den nødvendige skattestigning som følge af udligningsloven skal følge kommunens årlige ekstra udgift til udligning. For skatteborgerne betyder det, at skatten først og kun sættes i vejret i takt med, at Gentofte skal betale mere og mere i ekstra udligning og skattesanktion til staten.

Fakta om udligning

63 % af indkomstskatterne sendes videre til andre kommuner. Fra januar til august betaler borgerne i Gentofte skat til borgere i andre kommuner – først fra den 19. august betaler Gentofteborgerne skat til deres egen kommune.

Udligningsregningen for Gentofte Kommune er steget til mere end det dobbelte siden 2007. Gentofte Kommune betaler hvert år i alt ca. 4,1 mia. kr. i udligning til andre kommuner – altså hver dag 11,3 mio. kr. Det svarer til, at vi hvert år bygger over 25 svømmehaller i andre kommuner.

Dokumenter fra 2. behandling af budgettet

Taler fra 2. behandling af budgettet

Tidligere budgetter