Nyheder

Nyheder

Midlertidig udledningstilladelse ved Tuborg Nord

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af vand fra kystnær byggegrube, i forbindelse med etablering af ny pumpestation i umiddelbar nærhed af eksisterende pumpestation i Tuborg Havn.

Informationsmøder om skoleindskrivning

Få overblik over de kommende informationsmøder på kommunens skoler. Møderne er målrettet forældre til børn, som starter i 0. klasse til august 2017.

Miljøgodkendelse af Tuborg Syd

Gentofte Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Tuborg Syd – midlertidigt anlæg til genanvendelse og mellemdeponering af jord og beton samt tilladelse til udledning af lænsevand.

Kom til Dannelseskonference

Den 6. oktober afholder vi en Dannelseskonference, hvor vi (gen)starter en dialog om dannelse i folkeskolen i det 21. århundrede.

RSS