Nyheder

Nyheder

Etablering af kunstgræsbane på GVI er ikke VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af en kunstgræsbane ved Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI) ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Velkommen til Byens Hus

Borgerne i Gentofte Kommune har fået et nyt hus. Et sted, hvor frivillighedskulturen i Gentofte kan udvikle sig i strukturerede rammer, og hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. Byens Hus, kalder vi det.

Højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, matr. nr. 31g, Gentofte.

Aktiv Vinter 2019

Læs om de spændende aktiviteter til alle børn og unge i vinterferien.

Udbud øger krav til private leverandører af hjemmehjælp

Opgaven med at levere personlig og praktisk hjemmehjælp til Gentoftes borgere har været i udbud. Fra 1. juni 2019 fordeles opgaven på færre leverandører, der i samarbejde med kommunens hjemmehjælp skal sikre højere kvalitet for borgerne.

RSS