Pressemeddelelser

Her kan du se pressemeddelelser udsendt af Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune opretter ekstra Fodbold Fulton klasse

I flere år har Gentofte Kommune haft et særligt udskolingstilbud på Bakkegårdsskolen målrettet elever, for hvem skole og lektier til tider har været svært. Modellen, hvor fodbold spiller en central rolle, har haft så stor succes, at tilbuddet nu udvides til endnu en skole.

Ny rapport: Unge har det godt i Gentofte

Hvordan har de unge det i Gentofte anno 2020? Hvordan oplever de deres muligheder, og hvor har de udfordringer? Det og mange andre emner i forhold til de unge i Gentofte er blevet undersøgt i en ny rapport - Gentofte Ungdomsprofil 2020 - fra Center for Ungdomsforskning.

Miljøpris til naturens vogter

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gentofte gør kommunen grønnere og implementerer foreningens mange nationale kampagner og tiltag lokalt i Gentofte. Derfor modtager de Gentofte Kommunes miljøpris 2020.

Hvordan har du det?

Hvert fjerde år tager regionerne pulsen på danskernes sundhed - nu er det tid igen. Resultaterne fra undersøgelsen bruger Gentofte Kommune til at målrette sine sundhedstilbud. Undersøgelsen er særligt relevant i år på grund af coronapandemien.

Annette de Jonquières er Gentoftekunstneren 2021

Annette de Jonquières udnævnes til Gentoftekunstneren 2021. Med udnævnelsen anerkendes hun for sit omfattende professionelle virke som botanisk akvarelmaler. Annette de Jonquières er drevet af en enestående begejstring for naturen.

Ledige skal opleve værdig behandling

Nyt opgaveudvalg skal drøfte, hvad Gentofte Kommune kan gøre for, at ledige oplever en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Du kan også melde dig til opgaveudvalgets arbejde.

Hvad kan vi i Gentofte lære af coronatiden?

Nyt opgaveudvalg skal undersøge, hvilke erfaringer og løsninger Gentofte Kommune skal arbejde videre med fra tiden med corona. Du kan også melde dig til opgaveudvalgets arbejde.

Data og medansvar skal ændre unges drukkultur

Fælles ansvar i lokalsamfundet, øget forældresamarbejde, større brug af data og øget fokus på at udvikle de unges fællesskaber. Det er nogle af ingredienserne, der ifølge et opgaveudvalg skal knække kurven og give unge i Gentofte et liv uden røg og stoffer - og med mindre alkohol.

Ambitiøst samarbejde skal sende rusmidler til tælling

Gentofte Kommune er gået sammen med Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og fire andre kommuner for at finde løsninger på, hvordan man som kommune bedst understøtter unge i at leve et liv, hvor rusmidler fylder mindre.

RSS