Ansøgning om tilladelse til ændring af kystbeskyttelse på Tuborg Syd

Gentofte kommune har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse på matr. nr. 11a, Hellerup, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Kysthus IV og V.

Ansøgningen gælder ændring af kystbeskyttelsen mellem byggefelt IV og V på Tuborg Syd.

Gentofte Kommune vil behandle ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

 

Vi foretager derudover en screening ift. miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1225 af 25/10/2018), og skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

 

Ansøgningsmaterialet kan ses her på siden.

 

Bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø på miljo@gentofte.dk senest den 16. august 2019.