Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matr.11a, Strandvejen 42, 2900 Hellerup

Gentofte kommune har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse på matr. 11a Hellerup.

Ansøgningen gælder ændringen af kystbeskyttelsen mellem Byggefelt II og III på Tuborg Syd. Find yderligere info på kommunens hjemmeside.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi foretager derudover en screening ift. miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1225 af 25/10/2018), og skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 21. august 2018).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

 

Ansøgningsmaterialet findes under menupunktet dokumenter.

 

Bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø på miljo@gentofte.dk senest den 1. maj 2019.