Gentofte går sammen med nabokommuner om akut sygepleje

13. august indvier Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner et nyt, fælles akutteam, der skal rykke ud og behandle akut syge borgere derhjemme.

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner er gået sammen om et fælles team af akutsygeplejersker, der kan rykke ud til borgerne og medvirke til behandling i eget hjem.

Det kan give tryghed for borgere, der i nogle tilfælde kan behandles hjemme i stedet for at skulle indlægges eller genindlægges, fx når det drejer sig om at få lagt kateter eller taget blodprøver.

Tæt samarbejde med 1813, læger og hospitaler 

Med akutteamet får de tre kommuner et tættere samarbejde med de praktiserende læger, akuttelefonen og hospitalerne om borgerens akutte sygdom. Sygeplejerskerne i akutteamet har direkte kontakt til lægerne hos akuttelefonen, og på den måde kan de tit foretage behandlingen selv ude hos borgeren.

Borgerne kan ikke selv kontakte akutteamet direkte, men skal henvises enten via egen læge, 1813, hospitalet eller hjemmesygeplejen. 

"Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Rudersdal og Gladsaxe Kommune om den akutte sygepleje, og har store forventninger til det", fortæller Bente Frimodt-Møller, formand for Ældre-, Social og Sundhedsudvalget i Gentofte Kommune.

"Indtil nu har Gentofte Kommune løftet opgaven omkring akutsygepleje alene. Når vi er tre kommuner, der løfter opgaver sammen, får vi et volumen, der giver rigtig gode muligheder for at styrke kompetencerne hos vores medarbejdere i akutteamet.

Men også for borgerne vil det være en fordel. Vi ved, at mange oplever det utrygt at skulle på hospitalet, måske endda af flere omgange når der er tale om genindlæggelser. Der kan vi nu i mange tilfælde give borgeren mulighed for at blive behandlet hjemme i trygge omgivelser med samme høje faglighed som hidtil", slutter Bente Frimodt-Møller.

Akutteamet holder til i Gladsaxe

Det nye team har til huse centralt mellem de tre kommuner, nemlig på seniorcenteret Møllegården i Gladsaxe.

 

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,