Endnu mere samarbejde mellem hjem og dagtilbud

Et opgaveudvalg bestående af både kommunalbestyrelsesmedlemmer og forældre til børn i alderen 0 til 6 år har udarbejdet anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og sundhedspleje kan blive endnu bedre.

 Arbejdet har haft fokus på sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, sundhedsplejen og dagtilbud. Anbefalingerne er netop vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Et tæt samarbejde mellem forældre og dagtilbud styrker børns trivsel, udvikling og læring. Et tæt samarbejde gør også, at barnet oplever sin dag som et sammenhængende hele. Medarbejdere og forældre oplever børnene i forskellige situationer og har derfor hver især en unik viden om barnet. Derfor er det vigtigt, at både forældre og medarbejdere understøtter samarbejdet og sammenhængskraften.

På den baggrund har opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år udarbejdet anbefalinger, der indebærer styrket forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i dagtilbud og hjemmet samt dannelse. Konkret går anbefalingerne bl.a. på:

  • Alle daginstitutioners forældrebestyrelser skal udarbejde en vision for forældresamarbejdet
  • Opstarten i dagtilbud skal være struktureret og imødekommende for nye forældre
  • Samarbejdet ved aflevering og afhentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres yderligere.

 
Louise Husted Feilberg, formand for opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år og kommunalbestyrelsesmedlem (V), er meget tilfreds med resultatet:
 
"For mig er det mest væsentlige barnets trivsel, når vi taler om forældresamarbejde. Vi har været ambitiøse i opgaveudvalget og leveret meget konkrete og brugbare anbefalinger, som kan styrke sammenhængskraften mellem hjemmet og dagtilbud. Opstarten bliver endnu mere struktureret i alle dagtilbud. Der er bl.a. blevet lavet en folder, som kan give nybagte forældre svar på nogle af deres spørgsmål og afstemme forventningerne inden opstart."
 
Rosa Lysholdt har deltaget i opgaveudvalget for forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år som forælder og borger i kommunen. Hun er glad for, at anbefalingerne styrker samspillet mellem forældre og børn:
 
"En af anbefalingerne er, at pædagoger går i endnu mere dialog med forældrene om, hvordan aktiviteter i dagtilbuddet kan suppleres i hjemmet, fx i forhold til sprog. På den måde bliver vi som forældre også endnu klogere på, hvad vi kan gøre derhjemme for at styrke vores børns udvikling."

Anbefalingerne præsenteres for dagtilbuds bestyrelsesformænd den 9. november, hvorefter arbejdet med at iværksætte anbefalingerne i de enkelte dagtilbud går i gang.

Opgaveudvalgets anbefalinger forventes at opfylde en række af elementerne i den nye dagtilbudsreform, som netop har fokus på styrkelse af samarbejdet mellem forældre og dagtilbud. Den ny dagtilbudsreform ventes vedtaget i Folketinget i begyndelsen af 2018.

Læs mere om opgaveudvalget Forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år.