Valg til Seniorrådet i Gentofte

Der afholdes valg til Seniorrådet i Gentofte Kommune i oktober 2017. Ved valget vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.

Hvem kan stemme ved valget?

Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune, der er fyldt 60 år senest den 31. oktober 2017, kan stemme ved valget.

Hvem kan opstille til valget?

Alle borgere, der opfylder betingelserne for at stemme ved valget, kan også opstille til valget.

En valgkandidat skal opstille som enkeltperson. Der kan ikke foretages listeopstillinger eller indgås valgforbund med andre kandidater.

En kandidat skal have mindst 5 stillere. Hver stiller skal opfylde de samme betingelser, som gælder for vælgere/kandidater. Ingen stiller må stille for andre kandidater, eller selv være opstillet som kandidat.

Opstillingsblanket kan hentes via link herunder eller ved henvendelse i Kommuneservice, Gentofte Rådhus, telefon 39 98 00 00.

Download opstillingsblanket til Seniorrådsvalget 2017. 

Læs om valgprocedure for Seniorrådsvalget

Læs vedtægt for Seniorrådet i Gentofte Kommune

For at en kandidat kan opstille til valget, skal der senest tirsdag den 8. august 2017 kl. 12.00 afleveres en udfyldt opstillingsblanket i Kommuneservice. Opstillingsblanketten skal være forsynet med tydeligt navn, adresse og cpr. nr. for kandidaten og stillerne.

Eventuelle mangler ved en opstillingsblanket skal være afhjulpet senest onsdag den 16. august 2017 kl. 12.00.

Hver enkelt kandidat vil snarest efter den 16. august 2017 få besked om, hvorvidt betingelserne for at kunne opstille til valget er opfyldt.

Navnene på alle opstillede og godkendte kandidater vil blive offentliggjort forud for valgets afholdelse.

Hvordan afholdes valget?

Ved valget er der mulighed for at stemme på en kandidat i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017. Stemme kan enten afgives pr. brev (brevstemme) eller over internettet. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgmateriale med posten, der indeholder nærmere vejledning om stemmeafgivelse.

Der kan stemmes rettidigt over internettet indtil tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00. En brevstemme skal være modtaget i Gentofte Kommune senest tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 10.00, for at være rettidig afgivet.

Optællingen af stemmer er offentlig, og finder sted på Rådhuset tirsdag den 31. oktober 2017 fra kl. 17.00.

Hvordan afgøres valget?

Seniorrådets medlemmer og suppleanter vælges i rækkefølge efter stemmetal.

De 9 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt som medlemmer. De 9 kandidater, hvis personlige stemmetal placerer dem som nummer 10 til 18 på listen over afgivne stemmer, er valgt som stedfortrædere.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 39 98 60 40, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk.