Sammensætning af de lokale vandråd

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.3 Øresund, 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

 

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund kan ses her (sekretariatskommune er Gribskov Kommune):

NOLA (Nordsjællands Landboforening) v/ Søren Hansen

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Henning Hjuler

Gribskov Vandløbslaug v/ Michael Andreasen

Fredensborg Vandløbslaug v/ Mogens Kjær Petersen

Esrum Ålaug v/ Søren Lænkholm

Bæredygtigt Landbrug v/ Lasse Olsen

Foreningen Naturparkens Venner v/ Dan Rosbjerg

Dansk Ornitologisk Forening v/ Thomas Vikstrøm

Danske Vandløb v/ Kasper Hansen

Friluftsrådet v/ Poul Erik Pedersen

Dansk Skovforening v/ 

Dansk Kano og Kajak Forbund v/ Vibeke Preisler

Landbrug & Fødevarer v/ Carl Frederik Bruun     

Danmarks Naturfredningsforening v/ Stig Rostgaard

 

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord kan ses her (sekretariatskommune er Lejre Kommune):

Danmarks Naturfredningsforening v/ Gudmund Nielsen

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Rune Hylby

Dansk Amatørfiskerforening v/ Jesper Simonsen

Dansk Ornitologisk Forening v/ Pelle Andersen- Harild

Friluftsrådet v/ Gunnar Brüsch

Tuse Å’s Ørredsammenslutning v/ Lars Juul Hansen

Egedal Sportsfiskerforening v/ Tore Svendsen

Odsherred Sportsfiskerforening v/ Jan Aggerholm

Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening v/ Kaj Larsen

Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord v/ Kim Jørgensen

Danske Vandløb v/ Henrik Madsen

Landbrug & Fødevarer v/ Per Thomasen

Gefion v/ Niels Erik Pedersen

Nordsjællands Landboforening v/ Andreas Höll

Landøkonomisk Selskab v/ Johan Scheel

Havelse Ålaug v/ Mogens Andersen

Holbæk Ålav v/ Ole Olsen

Vandløbslaug for Værebro Å v/ Søren Traberg Vestergaard

Gribskov Vandløbslaug v/ Anette Slesvig

Vandløbslav for Roskilde Kommune v/ Niels Bundgaard

 

Vil du vide mere?

Se tidligere nyhed om de lokale vandråd her.

 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gentofte Kommune på e-mail: miljoe@gentofte.dk eller Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,