Lærernes samarbejde styrkes gennem digitale data

Hvordan ved en lærer, om eleverne får udbytte af undervisningen? Det kan lærere i Helsingør Kommune og fire skoler i Gentofte Kommune nu hurtigt få svar på.

Med spillet Tjek.me kan eleverne spille sig gennem en evaluering, der viser hver enkelt elevs udvikling i et planlagt undervisningsforløb.

Virksomheden KnowMio ApS har udviklet spillet, og sammen med de to kommuner har de netop fået bevilliget 1,8 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal.

Pengene skal bruges til at udvikle en ny evalueringsmetode, hvor digitale data fra tjek.me skal give overblik over elevernes udvikling på tværs af fagene og derved styrke lærernes samarbejde om eleven.

Styrker lærerteamets samarbejde

Udvalgte skoler i Helsingør og Gentofte kommuner har siden januar 2016 brugt tjek.me i undervisningen, der med elementer fra spil-verdenen blander underholdning og læring.

Spillet fungerer ved, at alle elever deltager på samme tid med deres pc, tablet eller smartphone og via klassens smart board bliver ført gennem spørgsmål, som læreren selv har designet i forhold til undervisningsforløbets faglige indhold og læringsmål.

Efter et spil kan læreren bruge resultaterne til at se hver elevs fremskridt i forhold til læringsmål og tilpasse en god og medrivende undervisning i resten af forløbet. Det digitale redskab skal også styrke lærerteamets samarbejde.

"Det første års resultater med Tjek.me er meget lovende. Lærerne og andet pædagogisk personale har fået et effektivt redskab til at evaluere på egen undervisning og siger samtidig, at de faglige mål for den enkelte elev er blevet tydeligere. Med donationen fra A.P. Møller-fonden kan vi nu arbejde videre og få udviklet en stærk og enkel evalueringspraksis, som alle lærere kan anvende i fællesskab på tværs af fag og årgange. Det gælder også i forhold til udvikling af elevernes innovative kompetencer, som vi gennem "Boost - innovativ skole i Helsingør Kommune" arbejder med i hele skoleverdenen", siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky.

Et evidensbaseret grundlag

Tjek.me kan bruges i alle fag, og bliver derfor brugt i lærerteamet til at få en fælles forståelse af den enkelte elevs motivation og præferencer for læring på tværs af faglige og sociale kompetencer.
 
"På vores skoler udvikler og undersøger vi løbende nye redskaber, som kan understøtte og synliggøre den enkelte elevs læring. Det nye spil giver mulighed for at kombinere digitale data med kvalitative data, så lærerne på de fire skoler, hvor vi prøver det af, har et anderledes evidensbaseret grundlag at gå ud fra. Det skaber forhåbentlig andre muligheder for dialog mellem lærerne omkring udviklingen hos den enkelte elev. Og det bliver nemmere for eleverne at se, hvor de er med læringen lige nu, hvor de skal hen og hvordan de kommer derhen", siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune Pia Nyring.

Behov for it-redskaber for at udvikle evaluering og samarbejde

Både Undervisningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøger i øjeblikket, hvordan it og større brug af digitale data kan bruges til evaluering af undervisning og læring. Hos KnowMio er tanken netop, at digitale data og kernefaglighed i skolerne skal styrke hinanden i elevernes læring.
 
"Styrken ved tjek.me ligger i, at læring bliver en sjov del af dagligdagen. Progression i computerspil tryllebinder børn og voksne. Vi opdager ikke, at vi blive bedre og bedre - sådan skal indlæring også være. Ved at kombinere de digitale data med lærernes og det øvrige pædagogiske personales evner til at observere eleverne og designe kreative undervisningsforløb får vi skabt en ny praksis for undervisning og evaluering", siger Katrine Krantz Bjergved, Læringsdirektør og Partner i KnowMio Aps.