Nyheder maj 2017

Nyheder

Valg til Seniorrådet i Gentofte

Der afholdes valg til Seniorrådet i Gentofte Kommune i oktober 2017. Ved valget vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sammensætning af de lokale vandråd

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet for Hovedvandopland 2.3 Øresund, 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord i forbindelse med vandområdeplanerne, som gælder for perioden 2015-2021.

RSS