Sæt dit præg på fremtidens kulturliv i Gentofte

Du kan være med til at lægge grunden til fremtidens kulturliv i Gentofte. Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der skal formulere en kulturpolitik - nu er tilmeldingen åben for interesserede.


Gentofte har et rigt kulturliv, der henvender sig til alle aldersgrupper - med kulturelle fritidstilbud til børn og unge, festivaler, foredrag, kunst, film, teater og meget mere.

Med den nye politiske arbejdsform, kan du være med til at præge kulturområdet i Gentofte og sætte gang i fremtiden. Kommunalbestyrelsen besluttede mandag den 19. juni at nedsætte et opgaveudvalg, der skal formulere en kulturpolitik.

Ti borgere og fem politikere skal i løbet af det næste års tid formulere den vision, der skal give retning for fremtidens kulturliv i Gentofte. Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, og her siger formand Michael Fenger (K):

"Jeg glæder mig til et spændende forløb i opgaveudvalget for Kulturpolitik. Det er helt afgørende for et levende og relevant kulturliv, at det udvikler sig og evner at favne nye tendenser. Og det sker bedst i dialog. Jeg tror, at vi vil opleve både at blive udfordret og bekræftet - det er lige præcis det, der er så væsentligt ved vores nye politiske arbejdsform. Kultur er et felt, hvor der er mange holdninger og stor energi, og det er meget positivt".

Du kan melde dig til nu 

Tilmeldingen er nu åben, hvis du vil være med. Klik ind på gentofte.dk/kulturpolitik - her finder du en mere præcis beskrivelse af opgaveudvalgets arbejdsfelt, god information om sammensætningen af opgaveudvalget og naturligvis et link, hvor du kan tilmelde dig.

Du skal regne med ca. 6 møder i perioden mellem oktober 2017 og august 2018, hvis du bliver udpeget. Tilmeldingen er åben indtil den 31. august. 

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Kulturpolitik vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra oktober 2017 til ca. august 2018, hvor udvalget skal aflevere sit forslag til en kulturpolitik til Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune.

Foto: Jesper Villadsen.