Tre millioner til skoleprojekt om synlig læring

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har netop modtaget tre millioner fra A.P. Møller fonden. Dermed kan skolerne i de tre kommuner fortsætte arbejdet med 'Synlig læring', hvor målet er, at alle børn skal lære at lære mere.

Med tre millioner fra A.P. Møller Fonden kan Gentofte,  Gladsaxe og Rudersdal kommuner fortsætte arbejdet med undervisningsprojektet 'Synlig læring', hvor tilgangen til undervisningen, er, at børnene hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvilke skridt de skal tage for at nå deres mål.

Børnene skal uddannes til fremtiden

Alle skoler i de tre kommuner har implementeret Synlig Læring i undervisningen. Forløbet har kørt i to år, og med de tre millioner kroner fra A.P. Møller Fonden har kommunerne fået en indsprøjtning til at fortsætte projektet.

"Selvom vores skoler har gode resultater i afgangsprøver og nationale test, er det vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at videreudvikle elevernes læring, så de også fremover har de rette kompetencer til at begå sig i vores samfund. Den udvikling understøtter Synlig Læring rigtig godt", siger Pia Nyring (K), formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune.

Forskningsbaseret forløb

Synlig Læring er et forskningsbaseret forløb, der bygger på viden om, hvordan lærere og pædagoger bedst muligt laver læringsforløb og undervisning, der fremmer børns læring.

"Vi vil sikre, at alle børn får en skolegang, hvor de lærer så meget som de kan. Det er vigtigt, at vi får skabt et læringsmiljø på alle vores skoler, hvor eleverne trives og får udfordringer, der er motiverende og samtidig får gode strategier til at lære mere gennem hele livet. Det er egenskaber, der er nødvendige, hvis børnene skal klare sig godt i fremtidens samfund", siger formanden for Børne- og undervisningsudvalget Claus Wachmann (B), Gladsaxe Kommune.

Toårigt delforløb med fokus på ledelse

A.P. Møller Fonden tildelte allerede i 2015 vores kommuner syv millioner kroner til arbejdet med Synlig læring og har i denne omgang givet støtte til et toårigt delforløb med fokus på ledelse af en synligt lærende skole. De tre kommuner er ved at planlægge det videre arbejde med de næste to år af forløbet og forventer, at søge Fonden om yderligere støtte til de kommende tiltag i efteråret 2017.

"Vi er stolte af den anerkendelse, der ligger i at fonden fortsat finder det vigtigt at bakke udviklingsforløbet op. Vi kan på mange måder se at de to første år har sat skub i den udvikling vi ønskede og glæder os over, at vi nu har fået styrkede muligheder for det fortsatte arbejde med at fortsætte arbejdet", siger Randi Mondorf (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, Rudersdal Kommune.

Se mere om det samlede udviklingsforløb på www.4kommuner.dk