Unge bliver rollemodeller for trivslen på de sociale medier


Gentofte Kommune har oprettet et korps af unge, der skal lære andre unge om god trivsel og opførsel på Facebook, Snapchat og alle de andre digitale medier.

Hvad er god opførsel på de sociale medier? Hvad må man dele af indhold, og hvordan håndterer man det, hvis der skulle opstå en konflikt? 

Det er nogle af de spørgsmål, som Gentofte Kommune sætter fokus på med et nyt digitalt ungekorps, der skal ruste de unge i kommunen til at kunne begå sig sikkert på de sociale medier. 

Ungekorpset består af gymnasieelever fra Gammel Hellerup, Ordrup og Gentofte HF, som uddannes til at kunne oplyse og skabe debat om digital trivsel og dannelse blandt de unge på ungdomsuddannelserne og hos eleverne i kommunens 9. klasser. 

"Vi har gennem længere tid arbejdet med digital læring og trivsel på vores skoler, og vi tror, at dette tiltag vil kunne få rigtig god effekt, da det er de unge selv, der er med til at udvikle og drive det," siger direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Torben Frølich.

Unge er klar til at hjælpe

Blandt de ca. 20 unge, der har påtaget sig opgaven, kribler det i maven for at komme i gang. Det gælder blandt andet Silke Bohse Larsen, der går i 1. U på Gammel Hellerup Gymnasium:

"Det er en rigtig god idé, at det er unge, der taler til unge, og jeg tror, der vil blive lyttet på en helt anden måde," siger Silke og fortsætter:

"Det er vildt, så meget de sociale medier fylder i vores liv. Det fylder jo næsten alle steder, og derfor vil det være rigtig godt at lære og tage et skridt tilbage og se det i et større perspektiv. Man hører jo mange historier om folk, der er kommet galt afsted med billeder og kan også godt selv mærke et socialt pres på de sociale medier – eksempelvis om, hvor mange likes, man får."

Digitale ambassadører arbejder sammen 

Selve uddannelsen som digital ambassadør er tilrettelagt af kommunen i samarbejde med Center for Digital Dannelse og Læringskompagniet. Undervejs er de unge dog med til selv at udvikle de tiltag, de vil bruge senere når de skal lære fra sig ude på skolerne og ungdomsuddannelserne.

Uddannelsen gennemføres over to dage i uge 6, hvor de unge blandt andet vil møde eksperter i sociale medier, læring og trivsel. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, workshops og rollespil.

Gentofte Kommunes digitale ungekorps er oprettet med udgangspunkt i kommunens ungepolitik. Det digitale ungekorps skal evalueres, når pilotprojektet er slut ved udgangen af 2017.

Kontakt

Tovholder på det digitale ungekorps Pernille Ødegaard kan kontaktes på 40 53 30 06 og pede@gentofte.dk