Bred konstituering af kommunalbestyrelsen

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og SF (CABVF) har indgået konstitueringsaftale for årene 2018-2021.

Fra 1. januar vil 18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune stå bag både konstitueringen og kommunens budget.

Det står klart efter, at de fem partier har konstitueret sig sammen, og at SF samtidig har tilsluttet sig den to-årige budgetaftale, som de øvrige budgetforligspartier har indgået for 2017 og 2018.

Borgmesteren i Gentofte Kommune hedder også efter 1. januar Hans Toft og 1. Viceborgmesteren Søren Heisel. Venstres Morten Løkkegaard bliver 2. Viceborgmester. 

Ifølge konstitueringsaftalen besættes økonomiudvalget og de syv stående udvalg som følger:

Økonomiudvalget

 • Hans Toft (formand)
 • Søren B. Heisel (næstformand)
 • Pia Nyring
 • Karen Riis Kjølbye 
 • Michael Fenger 
 • Bente Frimodt-Møller
 • Kristine Kryger
 • Morten Løkkegaard
 • Brigitta Rick

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

 • Bente Frimodt-Møller (formand)
 • Louisa S. Bøttkjær (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Ulrik Borch
 • Katarina Ammitzbøll
 • Andreas Weidinger
 • Anne Hjorth

Skoleudvalget

 • Pia Nyring (formand)
 • Ulrik Borch (næstformand)
 • Michael Fenger
 • Katja S. Johansen
 • Andreas Weidinger
 • Anne Hjorth
 • Kristine Kryger

Børneudvalget

 • Michael Fenger (formand)
 • Katarina Ammitzbøll (næstformand) 
 • Pia Nyring
 • Ulrik Borch
 • Ole Stephensen
 • Andreas Weidinger
 • Brigitta Rick

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

 • Anne Hjorth (formand)
 • Jesper Marcus (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Michael Fenger
 • Louisa S. Bøttkjær
 • Katja S. Johansen
 • Jeanne Toxværd

Teknik- og Miljøudvalget

 • Karen Riis Kjølbye (formand)
 • Kristine Kryger (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Ole Stephensen
 • Katarina Ammitzbøll 
 • Søren B. Heisel
 • Brigitta Rick

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

 • Søren B. Heisel (formand) 
 • Katja Johansen (næstformand)
 • Bente Frimodt-Møller
 • Louisa S. Bøttkjær
 • Jesper Marcus
 • Andreas Weidinger
 • Morten Løkkegaard 

Bygnings- og Arkitekturudvalget

 • Marianne Zangenberg (formand)
 • Ole Stephsensen (næstformand) 
 • Karen Riis Kjølbye
 • Bente Frimodt-Møller
 • Louisa S. Bøttkjær
 • Jesper Marcus
 • Jeanne Toxværd

Ifølge konstitueringsaftalen besættes de fem kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer i opgaveudvalgene, som følger:

Opgaveudvalget om Innovation

 • Kristine Kryger (formand)
 • Michael Fenger (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Andreas Weidinger
 • Katja S. Johansen

Opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse 

 • Søren B. Heisel (formand)
 • Bente Frimodt-Møller (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Ulrik Borch
 • Brigitta Rick

Opgaveudvalget En ny udskoling – MIT Campus Gentofte

 • Pia Nyring (formand)
 • Anne Hjorth (næstformand)
 • Ulrik Borch
 • Morten Løkkegaard
 • Kristine Kryger

Opgaveudvalget for digitalisering og teknologi

 • Michael Fenger (formand)
 • Andreas Weidinger (næstformand)
 • Katarina Ammitzbøll
 • Anne Hjorth
 • Brigitta Rick

Opgaveudvalget om Boligsocial Indsats

 • Anne Hjorth (formand)
 • Bente Frimodt-Møller (næstformand)
 • Katarine Ammitzbøll
 • Ulrik Borch
 • Jeanne Toxværd

Opgaveudvalget om Arkitektur i Gentofte

 • Morten Løkkegaard (formand)
 • Bente Frimodt-Møller (næstformand)
 • Marianne Zangenberg
 • Louisa S. Bøttkjær
 • Ole Stephensen

Opgaveudvalget om Detailhandel i Gentofte

 • Marianne Zangenberg (formand)
 • Søren B. Heisel (næstformand)
 • Louisa S. Bøttkjær
 • Jesper Marcus
 • Karen Riis Kjølbye

Opgaveudvalget Kulturpolitik

 • Michael Fenger (formand)
 • Anne Hjorth (næstformand)
 • Jesper Marcus
 • Ulrik Borch 
 • Jeanne Toxværd

Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

 • Ulrik Borch (formand)
 • Michael Fenger (næstformand)
 • Karen Riis Kjølbye
 • Bente Frimodt-Møller
 • Kristine Kryger

 

Ifølge konstitueringsaftalen genvælges de øvrige valgte medlemmer i opgaveudvalgene, udpeget af CABV, for perioden, som begynder 1.1.2018.