Nyheder december 2017

Nyheder

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen udpeger 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Tegn logoet til UNICEF BY

Gentofte er UNICEF By i hele 2018, men mangler et godt logo, som byens børn og unge opfordres til at tegne.

RSS