Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand til Øresund

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig udledning af 85.000 m3 grundvand til Øresund. Ansøgningen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016.

Tuborg Syd

Gentofte Kommune giver hermed tilladelse til midlertidig udledning af 85.000 m3 grundvand til Øresund på en række vilkår. Tilladelsen er behandlet efter Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 og Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. nr. 726 af 1. juni 2016.

Udledningen sker i forbindelse med, at en skybrudsledning skal omlægges i forbindelse med udviklingen af Tuborg Syd.

Natur og Miljø vurderer, at udledningen ikke vil medføre gener for Øresund. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 17. maj 2017.