Nyt udeareal indviet i Hellerup

Arealet rummer blandt andet boldbane, motorikbane, scene og klatretårn og inspirerer til leg og bevægelse for folk i alle aldre. Udearealet bliver samtidig et grønt område for områdets beboere.

Lærere og elever på Hellerup Skole indviede tirsdag den 25. april et nyt, stort udeareal, der fremover skal bruges til boldspil, leg og læring for skolens elever og som et grønt åndehul for lokalområdet.

Gentoftes borgmester, Hans Toft, siger:

"Det nye areal er meget vellykket og inviterer til bevægelse i hverdagen for både børn, unge og voksne. Skolen kan bruge arealet i frikvarterne og i undervisningen, samtidig med at vi har fået skabt en grøn oase for lokalområdets børn og voksne". 

Det nye areal består blandt andet af en boldbane, en løbebane, et klatretårn og en motorikbane samt en scene med tilskuerpladser. Hele arealet er plantet til med træer og buske, der giver hele arealet et grønt udtryk.

Projektet er gennemført ved hjælp af en donation fra Carlsberg på 10 millioner kroner, og der er offentlig adgang for alle.

 

Ny naturlegeplads mod øst

Samtidig med åbningen af legearealet vest for Hellerup Skole er arbejdet med at anlægge et nyt rekreativt område med naturlegeplads øst for skolen gået i gang.
 

Etableringen af naturlegepladsen udføres iht. lokalplan 307 Boliger i Tuborg Syd, delområde E.

Projektet på Gentofte Kommunes grund udføres af anlægsgartnerfirmaet Malmos A/S, og er en del af det i alt ca. 4.900 m2 store udeareal, som anlægges på både Gentofte Kommunes og Danicas matrikler i Tuborg Syd.

Gentofte Kommunes del af anlægsprojektet forventes at være færdigt i løbet af skolesommerferien. Projektet omfatter ændring af eksisterende parkering og cykelparkering, ændring af faste belægninger (der vil fortsat være en smal kørebanebelægning som kun er beregnet til drift og services vedrørende Hellerup Skole).

Arealet nær skolen vil primært blive udlagt til græsarealer med plænegræs til lege som stikbold og rundbold mv. og naturgræs på resten af terrænet imod strandengen. Der plantes også enkelte nye træer.

Som afgrænsning af naturlegepladsens periferi etableres på Danicas ejendom, fra rundkørslen og følgende den nye vej til bebyggelserne i Tuborg Syd, en lav buet vold, som også sås til med naturgræs imod Strandengen.

For at muliggøre etablering af naturlegepladsen nedlægges parkeringsarealet øst for skolen. I stedet har skolen og dens gæster vederlagsfrit fået mulighed for at bruge 30 parkeringspladser under terræn i p-kælderen Tuborg Syd, Phillip Heymans Allé 11.

Anlægsarbejdet og sløjfningen af P-pladserne er påbegyndt i starten af maj 2017.